Gdzie zgłosić zmianę adresu siedziby firmy?

Gdy już posiadasz podpisaną przez nas umowę, należy zgłosić odpowiednim organom zmianę adresu swojej działalności.

Ale jak to zrobić?

Aby zrobić to dobrze, należy złożyć wniosek do dowolnego Urzędu Miasta/Gminy o zmianę wpisu w CEIDG lub w KRS.

Działalności gospodarcze różnią się między sobą sposobem rejestracji. Rejestracja w CEIDG obowiązuje zarówno spółkę cywilną, jak i indywidualną działalność gospodarczą.

Pod KRS podlegają pozostałe spółki. Stosuj się do zasad, aby zmiana adresu Twojej firmy przebiegła poprawnie!

 

Poza osobistym stawieniem się w Urzędzie możesz zdalnie załatwić formalności np.:

– za pośrednictwem rządowej strony biznes.gov.pl

korespondencyjnie

Nowy adres wpisujemy w pozycji 10 wniosku- Wniosek musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

Taki wniosek powinien zostać złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy najmu.

 

Skorzystaj z naszej oferty i opcji podpisu elektronicznego!

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami.

Tel.: +48 575 985 540

E-mail: biuro@e-wirtualnebiuro.com

KONTAKT >>>