Jak wprowadzić zmiany w KRS? – Spółki z.o.o. oraz spółki jawne.

Jeśli jesteś spółką rejestrowaną elektronicznie w KRS, która zmieniła adres prowadzonej działalności/ siedzibę firmy lub wprowadziła inne zmiany, powinieneś zgłosić tą sytuacje jak najszybciej do KRSu na formularzu KRS-Z20.

Jak zmienić dane w KRS?

Wnioski o zmianę danych w KRS można złożyć za pośrednictwem oficjalnej strony ekrs.ms.gov.pl  wybierając opcję ”S24- Rejestracja spółki i inne wnioski”, następnie należy się zalogować do portalu, ponieważ dopiero wtedy będzie można wprowadzić jakiekolwiek zmiany.

Jeśli został zmieniony tylko adres w obrębie tej samej miejscowości informację tę zgłasza się wypełniając pole C.2 w formularzu, natomiast jeśli została zmieniona siedziba np. z stowarzyszenie lub spółka z.o.o. z Wrocławia przenosi się do Krakowa, to wypełnia się pole C.2 dotyczące zmiany danych adresowych oraz pole C.4 dotyczące zmiany statutu.

Następnie formularze podpisuje podpisem elektronicznym każdy członek zarządu upoważniony do reprezentacji spółki.  Do wniosku trzeba dołączyć dowód uiszczenia opłaty wprowadzonych zmian do KRS. (około 250zł)

Według ustawy o KRS wniosek o wpis do rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia, gdy już zarejestrowana w KRS organizacja zgłasza do rejestru zmiany, np. w składzie Zarządu, statucie, zmianę siedziby etc.

Jak podpisać elektronicznie dokument/ składany wniosek?

Dokumenty można podpisać elektronicznie za pośrednictwem tej strony: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany

Wystarczy nacisnąć START, wybrać opcję drugą (CHCESZ ELEKTRONICZNIE PODPISAĆ DOKUMENT PDF), nacisnąć DALEJ i kliknąć PODPISZ LUB SPRAWDŹ DOKUMENT PDF.

Następnie należy wgrać plik na platformę a następnie należy nacisnąć PODPISZ.

Trzeba będzie zalogować się do swojego podpisu zaufanego poprzez portal bankowy (logowanie wyłącznie przez konto osobiste) po zalogowaniu zostaniemy przekierowani na stronę pz.gov.pl i proszę tutaj zjechać niżej i wybrać ostatnią stronę oraz umiejscowić na podglądzie podpis w wyznaczonym miejscu.

Następnie proszę nacisnąć PODPISZ PROFILEM ZAUFANYM i pobrać podpisany plik.

Czy wniosek o zmiany w KRS można wysłać pocztą?

Od 1 lipca 2021 r. wniosek w wersji papierowej mogą złożyć JEDYNIE organizacje, które nie prowadzą działalności gospodarczej  (te zarejestrowane i te dopiero powstające).

Czy wniosek o zmianę w KRS należy złożyć przez Internet?

Od 1 lipca 2021 taki sposób zgłaszania informacji jest OBOWIĄZKOWY dla wszystkich organizacji prowadzących działalność gospodarczą (i tych już zarejestrowanych i tych, które dopiero powstają i składają wniosek o rejestrację).

Jak długo trwa wprowadzenie/ rejestracja zmian do KRS po wysłaniu wniosku?

Nie można jednoznacznie określić czasu w jakim na pewno zostaną zarejestrowane nasze zmiany w KRS, jednak na podstawie ustaw o KRS sąd rejestrowy ma na rozpoznanie wniosku do 7 dni.

Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wniosek złożony nie na urzędowym formularzu, złożony na formularzu nieprawidłowo wypełnionym lub nienależycie opłacony jest zwracany, bez wzywania do uzupełnienia braków co oznacza, że należy kontrolować postępy naszego wnioskowania. 

Wniosek o zmianę w KRS można złożyć, również za pośrednictwem innej strony internetowej. Jeśli wprowadzenie zmian do eKRS sprawia trudność proszę o spróbowanie innego sposobu z linku poniżej 🙂

KLIKNIJ TUTAJ! 

Dowiedz się więcej kontaktując się z nami:
WIRTUALNE BIURO – EBIUROWIEC
Tel.: +48 575 985 540  
E-mail: biuro@e-wirtualnebiuro.com
www.e-wirtualnebiuro.com