Jak złożyć wniosek o zmiany w KRS w Portalu Rejestrów Sądowych? – Spółki z.o.o. oraz spółki cywilne

Od 1 lipca 2021 r. wszystkie organizacje prowadzące działalność gospodarczą, takie które już są zarejestrowane i te, które powstają składają dokumenty o rejestrację, zmiany albo wykreślenie elektronicznie poprzez np. Portal Rejestrów Sądowych.

Jeśli planujesz zgłosić zmianę do KRSu możesz zrobić to za pośrednictwem strony internetowej prs.ms.gov.pl. Formularze w wersji elektronicznej dostępne są po zarejestrowaniu i zalogowaniu na PRS.
Z tej formy zgłaszania zmian mogą też skorzystać organizacje, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Jak złożyć wniosek o zmianę w KRS za pomocą Portalu Rejestrów Sądowych?

Należy założyć konto lub zalogować się do portalu PRS, wybrać zakładkę Krajowy Rejestr Sądowy, a następnie e-formularz KRS i wypełnij wniosek o zmianę danych w rejestrze wpisując numer KRS organizacji, której dotyczy zmiana. Po wypełnieniu dokumentu, do wniosku załącz dokumenty potrzebne do zgłoszenia zmian w zależności od tego czego dotyczy zmiana, kto podejmuje decyzję.

Jeśli masz dokumenty papierowe to:

  • zrób ich skany, podpisz profilem zaufanym przez osobę/osoby z zarządu i dołącz je (te poświadczone skany) jako załączniki do wniosku.

Za składanie wniosku o zmiany należy zapłacić około 350zł. 

Wniosek o zmianę danych organizacji jest podpisywany przez zarząd zgodnie ze sposobem reprezentacji.

Po podpisaniu klika się „udostępnij do podpisu”. Otwiera się okno z danymi osoby, która będzie podpisywała wniosek. Uzupełnij dane.

Po podpisaniu przez wszystkie osoby wyślij wniosek – złożenie wniosku – przycisk “złóż wniosek”

Jak podpisać elektronicznie dokument/ składany wniosek?

Dokumenty można podpisać elektronicznie za pośrednictwem tej strony: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany

Wystarczy nacisnąć START, wybrać opcję drugą (CHCESZ ELEKTRONICZNIE PODPISAĆ DOKUMENT PDF), nacisnąć DALEJ i kliknąć PODPISZ LUB SPRAWDŹ DOKUMENT PDF.

Następnie należy wgrać plik na platformę a następnie należy nacisnąć PODPISZ.

Trzeba będzie zalogować się do swojego podpisu zaufanego poprzez portal bankowy (logowanie wyłącznie przez konto osobiste) po zalogowaniu zostaniemy przekierowani na stronę pz.gov.pl i proszę tutaj zjechać niżej i wybrać ostatnią stronę oraz umiejscowić na podglądzie podpis w wyznaczonym miejscu.

Następnie proszę nacisnąć PODPISZ PROFILEM ZAUFANYM i pobrać podpisany plik.

Jak długo trwa wprowadzenie/ rejestracja zmian do KRS po wysłaniu wniosku?

Nie można jednoznacznie określić czasu w jakim na pewno zostaną zarejestrowane nasze zmiany w KRS, jednak na podstawie ustaw o KRS sąd rejestrowy ma na rozpoznanie wniosku do 7 dni.

Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wniosek złożony nie na urzędowym formularzu, złożony na formularzu nieprawidłowo wypełnionym lub nienależycie opłacony jest zwracany, bez wzywania do uzupełnienia braków co oznacza, że należy kontrolować postępy naszego wnioskowania. 

Wniosek o zmianę w KRS można złożyć, również za pośrednictwem innej strony internetowej. Jeśli wprowadzenie zmian do PRS sprawia trudność proszę o spróbowanie innego sposobu z linku poniżej 🙂

KLIKNIJ TUTAJ! 

Dowiedz się więcej kontaktując się z nami:
WIRTUALNE BIURO – EBIUROWIEC

☎ Tel.: +48 575 985 540 ☎
E-mail: biuro@e-wirtualnebiuro.com
www.e-wirtualnebiuro.com